Voor wie is dagbesteding?

Dagbesteding, het meewerken met de boer op de zorgboerderij, is voor volwassenen mannen en vrouwen die voldoen aan de volgende voorwaarden.

Doelgroep(en)

•mensen met een verstandelijke beperking;

•mensen met een lichamelijke beperking;

•mensen met een psychische hulpvraag of burn-out 

•(ex-)gedetineerden;

•(ex-)verslaafden;

•mensen met autisme;

•mensen met niet aangeboren hersenletsel;

•ouderen en dementerende ouderen;

•langdurig werklozen;

 

Voorwaarden/eisen

U valt onder de doelgroep die toegang heeft tot de AWBZ, zorg in natura of PGB.

Activiteiten

Korte omschrijving

Verzorgen van de koeien en kalveren, voeren, hokken schoonmaken, opstrooien van de hokken. Paarden verzorgen, dwz lopen met paarden, boxen onderhouden, voeren, borstelen, paarden buiten zetten. Moestuin waarin we zomers groenten verbouwen, werkzaamheden zijn bv zaaien, onkruid weghalen, oogsten, schema maken, bemesten. Grote siertuinen waarin veel onderhoud nodig is. En veel klusjes, zoals timmeren en schilderen en het onderhouden van machines.

Omgeving

Begeleiding

Groepsbegeleiding (kleine groepen)

Werkwijze/methodiek

Meewerken met de boer. Activiteiten doen die er echt toe doen. Ervaren van de rust, ruimte en jaargetijden op de boerderij. Veel persoonlijke aandacht, in een beschermde omgeving waar je stappen kunt maken naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Ook is deze dagbesteding prima geschikt om weer in een werkritme te komen en een vaste structuur te krijgen, dit kan geleidelijk worden opgebouwd. Belangrijk is hierbij veel werkplezier en een goede sfeer!

Dagdelen 

Op welk dagdeel wordt de activiteit aangeboden?

Dinsdag ,woensdag en vrijdag.

 

Financien

 

Vergoeding in natura

Bij binnenkomst is er koffie en thee met koekjes. Om kwart voor één lunchen we (lunch verzorgd De Stolp), en na het werk is er frisdrank om de werkdag af te sluiten.

 

VERVOER 

Wij halen de cliënten van verschillende afhaalpunten in Amsterdam Noord en IJburg. Veel cliënten komen naar het centraal station en varen met het gratis pontje over naar het Tolhuis waar ze door ons opgehaald worden.

 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.